2020

První myšlenky a nápady týkající se založení soukromé psychoterapeutické kliniky