Luna
terapeut

Mgr. Tomáš Legát

Jsem sociální pracovník a terapeut. Věřím, že terapie pomáhá lidem v různých životních situacích nalézt sebe. Důležitou roli v tomto hraje terapeutický vztah a důvěra s ním spojená. Empatie a ochota naslouchat patří k postojům, na které kladu ve své práci velký důraz. Osobnost každého člověka v sobě skrývá velký potenciál, který se snažím společně se svými klienty objevovat a dále rozvíjet.

Působil jsem jako lektor primární prevence na základních školách.

Pracuji jako sociální pracovník komunitního týmu v organizaci Fokus Praha, z.ú. Náplní mojí práce je poskytování terénních a ambulantních služeb dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Jsem součástí projektu Terapie mezi stromy.

Vzdělání a praxe

Vystudoval jsem sociální patologii a prevenci (2015) a sociální práci (2018).

Absolvoval jsem výcvikový kurz pro lektory programu dlouhodobé primární prevence Centra primární prevence SEMIRAMIS z.ú. (2017)

Jsem absolventem psychoterapeutického výcviku v poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta (Český institut PCA, 2023).

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji