Luna
Psycholožka

Mgr. Pavla Schönová

Jsem psycholožkou ve zdravotnictví a frekventantkou výcviku v analytické jungovské psychologii a psychoterapii (ČSAP). Plným úvazkem pracuji v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde od roku 2020 nabírám klinické zkušenosti na odděleních s různým zaměřením (odd. akutní péče, následné péče pro bipolární poruchy, léčba závislostí, psychologická ambulance). Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Vzdělání a praxe

Jednooborovou psychologii jsem studovala na Slovensku (FF KU, 2016). Absolvovala jsem studijní stáž ve Varšavě (UKSW, 2013) a absolventskou praxi v Praze v Centru terapie autismu (2017).

Po studiu jsem si na psychologické dráze dopřála pauzu, kterou jsem strávila prací a cestováním na Islandu a také se věnovala outdooru (Hanibal, 2017-2018). 

Návrat k psychologické praxi mi umožnila pozice case managerky v Centru duševního zdraví (Fokus Praha, 2018-2020). Kromě přímé práce v multidisciplinárním týmu jsem zde absolvovala různé kurzy (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Recovery model, Case management, Individuální plánování v praxi) a také roční trénink v Otevřeném dialogu (Narativ, 2019). 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (FF UK, 2020) mi otevřel dveře do práce ve zdravotnických zařízeních. Jsem zařazena ve specializačním vzdělávání v oboru klinická psychologie (IPVZ) a kontinuálně se účastním dalších kurzů (Duševní pohoda u trans a nebinárních klientů, MMPI-2, Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály, Psychoterapeutické intervence u psychóz, Motivační rozhovory, Základní kurz Rorschachovy metody).


Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji