Luna
Zakladatel, klinický psycholog a psychoterapeut

PhDr. Mgr. Lukáš Man

Jsem klinický psycholog a psychoterapeut. Rád se věnuji individuální, párové i skupinové psychoterapii, kde se s klienty zabýváme tématy, která se týkají mezilidských vztahů, seberozvoje, kvality života, syndromu vyhoření, negativních emocí, úzkostí, nízkého sebevědomí, profesního života… a vlastně životem vůbec. Svou práci pravidelně superviduji.

Mám zkušenosti z klinické praxe, kde pracuji s pacienty v Psychiatrické nemocnici Bohnice (v minulosti oddělení léčby závislostí, sexuologie, oddělení akutní psychiatrie i návazné péče, dětská psychiatrie). Několik let jsem rovněž sloužil noční služby na Centru Krizové Intervence (CKI).

Jsem členem Asociace klinických psychologů, České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a České asociace pro psychoterapii.

Rád cestuji. Krátkou dobu jsem žil v USA, Kanadě nebo v Austrálii, což mě ovlivnilo v otevřenosti vůči rozličným pohledům na svět kolem nás. Volný čas rád trávím v přírode, túrami po horách nebo jízdou na motorce. Když cítím, že se potřebuji odpoutat od každodenních povinností, jdu si zaběhat, zaplavat nebo se saunovat.

Vzdělání a praxe

Vystudoval jsem marketing a reklamu na FMK UTB ve Zlíně (2010). Posléze jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání se a vystudoval jsem psychologii na FF UP v Olomouci (2015).

Jsem absolventem psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (SLEA, 2021). Zde jsem rovněž poskytovatelem sebezkušenosti pro frekventanty výcviku.

V roce 2021 jsem získal atestaci v oboru Klinická psychologie (IPVZ), v roce 2022 potom v oboru Psychoterapie (IPVZ).

Absolvoval jsem výcviky v Traumaterapii (2021), Psychoterapeutické intervenci u psychóz (2022), Hypnóze (2016), Krizové intervenci (2015) či Práci s tělem (2017). Dále kurz Párové terapie (2024), WAIS-III (Wechslerova inteligenční škála, 2020) nebo TAT (Tématicko apercepční test, 2015).

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji