Luna
PŘEDSTAVENÍ PROCESU

Psychoterapie – s čím vám může pomoci?

Řešíte témata následujícího typu?

- potřebuji se vyznat sám v sobě a lépe si porozumět

- mám časté a intenzivní neshody s partnerem či partnerkou / kolegy v práci / rodiči

- trpím dlouhodobě špatnou náladou, strachem z budoucnosti či nespavostí

- nacházím se v životní krizi nebo situaci se kterou se mi nedaří se vypořádat

- trápí mě nadměrné obavy, úzkosti nebo tréma

- hledám a nenalézám smysl života

- necítím se dobře ve svém těle, často onemocním, hubnu nebo naopak přibírám

- mám potíže v mém sexuálním životě

- moje dítě má problémy ve škole (chování, prospěch)

Psychoterapie je péče o zdraví prováděná kvalifikovaným odborníkem. Jejím základem je profesionální terapeutický rozhovor, jehož cílem je podpora duševního, tělesného i sociálního zdraví klienta.

Jako léčebná medota umožňuje klientovi, aby si uvědomil podstatu svých potíží (onemocnění, poruchy, vztahových problémů) a naučil se jim čelit vlastními silami.

Během terapeutického procesu často dochází ke změnám v prožívání, chování a myšlení klienta. Psychoterapeut má odborné vzdělání (tzv. psychoterapeutický výcvik) a je vázán mlčenlivostí (aby se zajistil pocit bezpečí). Terapeutické sezení trvá obvykle 50 min.

 

 

ico
Psychohygiena
ico
Relaxace
ico
Spánková hygiena
ico
Sebereflexe
ico
Sociální opora
ico
Balanc

Formy terapií

Individuální

Pravidelné a dlouhodobé setkávání klienta s terapeutem v rámci kterého psychoterapeutickými prostředky rozvíjí hlubší vhled do klientova života, jeho vlastní sebereflexi a následně prožitek smysluplnosti.

Krizová intervence

Opakované setkání terapeuta s klientem, který je v akutní krizové situaci (pro každého z nás může být krizí něco jiného). Počet setkání předem stanoven na 5 – 10.

Psychologické poradenství

Časově ohraničené (cca 5 - 10x) setkávání klienta s terapeutem za účelem řešení konkrétní životní situace s níž si klient neví rady. Poradenství je zaměřeno na orientaci v rámci specifických obtíží, nikoliv obecně v životě.

Skupinová

Léčebný postup, který využívá skupinovou dynamiku (veškeré dění a interakce ve skupině), která je vytvářena především vztahy a "tlaky zvenčí". Obvykle terapeutickou skupinu tvoří 6 - 10 klientů a 1 - 2 terapeuté. K účinným faktorům skupinové terapie patří např. emoční podpora, pomoc jiným, zpětná vazba a konfrontace, nácvik nového chování aj.

Jak to probíhá?

01.

První kontakt - objednání

První schůzku si lze domluvit telefonicky nebo e-mailem. Je důležité znát přesné datum a hodinu úvodního setkání.

02.

První sezení

Dozvíte se základní informace o tom, jak terapie probíhá. Seznámíte terapeuta se svými důvody, proč jste se rozhodli vyhledat terapeutickou pomoc.

03.

Další fáze terapie

Pokud jste po prvním sezení dospěli k závěru, že vám tento způsob lidského setkání vyhovuje, domlouváte se s terapeutem na dalším postupu.

Otázky?

Několik krátkých odpovědí na často kladené dotazy ze strany klientů.
1. Je to pro mě?
Pokud si nejste jisti, přijďte si to vyzkoušet a po prvním setkání budete vědet více.
2. Jak dlouho sezení trvá?
Při individuální terapii obvykle 50 min, ale je možnost se domluvit na 80 min. sezení.
Pří párové terapii je čas stanoven na 80 - 90 min.
3. Kolik to stojí a jakým způsobem probíhá platba?
Psychoterapie, poradenství (50 min) - 1100 - 1400 Kč
Hypnoterapie (50 min) – 1500 Kč 
Párové poradenství (60-70 min) - 1800 Kč

Platba probíhá v hotovosti na sezení nebo převodem na bankovní účet (dle vaší volby).

V našem zdravotnickém zařízení (pobočka Nusle) nabízíme psychoterapeutickou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. 
4. Jaké jsou možné formy setkání?
Osobně (preferovaná varianta) nebo online (přes Skype, Zoom apod.).
5. Therapy in english?
Yes, sure.
otazky
Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji