Luna
terapeutka a supervizorka

Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová

Jsem psychoterapeut, ergoterapeut, lektor a supervizor. Je pro mě důležité spolu s lidmi v terapii objevovat jejich osobní příběh, být jim na blízku v překonávání obtíží a náročných situací, které jim do života vstoupily, podporovat je v nalezení jejich silných stránek a směru, kterým se chtějí ve svém životě ubírat.
Ve své práci vycházím především ze systemického přístupu, narativní psychoterapie a dialogické praxe. Ráda pracuji s metaforami a v některých případech nabízím také využití neverbálních technik. Snažím se vytvářet takové prostředí, které je podpůrné, bezpečné, tvořivé a respektující, ve kterém se každý může cítit kompetentní a kde společná práce má svůj směr a dává lidem smysl.

Mám zkušenosti především v práci s lidmi s vážným duševním onemocněním. Dlouhodobě se věnuji
oblasti psychosociální rehabilitace a rozvíjení služeb, které jsou orientované na zotavení. Od roku
2016 úzce spolupracuji s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, kde působím jako odborný
konzultant (realizace projektů zaměřujících se na inovace a podporu transformace psychiatrické
péče). Pracuji také na 1. Lékařské Fakultě UK v Praze jako odborný asistent v rámci výuky studentů
oboru ergoterapie. Řadu let působím jako lektor, supervizor a od roku 2020 také jako „head trainer“
v mezinárodní organizaci The CARe Network.
Můj život provází pohyb. Věnuji se tanci, bojovému umění aikido, miluji hory a výhled do krajiny. Výchova dětí mi pomohla znovuobjevit tvořivost a smysluplnost v každodenních maličkostech. Díky mezinárodní spolupráci jsem získala mnoho poznatků a zajímavých kontaktů, které mě obohacují a pomáhají vnímat věci z různých perspektiv.


Vzdělání a praxe:


Vystudovala jsem bakalářský obor ergoterapie na 1. LF UK v roce 2000. Má praxe a nástup do vedoucí
pozice mě poté přivedl k rozhodnutí pokračovat ve vzdělávání a vystudovala jsem magisterský obor
Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií UK v roce 2011.

Absolvovala jsem terapeutický výcvik v systemické psychoterapii (IZS, Praha, 2005), v roce 2017 jsem
dokončila výcvik Trénink trenérů v Modelu CARe. Mám potřebu se neustále profesně vzdělávat, absolvovala jsem např. trénink
v Metodě Yucel (2022), Základní trénink v Otevřeném dialogu (Narativ, Brno, 2020), Základní kurz v
krizové intervenci
(Remedium, 2002), Práci s tělem v psychoterapii (Y. Lucká, Vodňanská, 2001) a
další. Od roku 2020 jsem frekventantem výcviku Narativní psychoterapie (Jerusalem Narrative
Therapy Institute).
Jako supervizor i jako psychoterapeut se věnuji reflexi své práce v rámci pravidelné individuální a
skupinové supervize.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji