Luna
psycholožka

Mgr. Kateřina Manglová

Jsem psycholožka a frekventantka Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Má cesta pracovními zkušenostmi začala v Latě, kde jsem se věnovala dobrovolnictví a mentoringu
adolescentů. Následně jsem se začala zabývat školním prostředí a preventivními programy na
základních a středních školách. Nejdříve oblasti Daseinsanalytických preventivních programů pro
prvostupňové děti a následně primární prevenci rizikového chování ve spolupráci s pedagogicko
psychologickou poradnou
(KPPP). Během dalších stáží jsem spolupracovala s VFN na standardizaci
neuropsychologické baterie pro děti a účastnila se rodinných terapií jako členka reflexního týmu.
Také jsem absolventem kurzu základní krizové intervence.
Aktuálně působím jako školní psycholožka na dvou základních školách v Praze a nadále spolupracuji s
KPPP. Ráda se věnuji práci s dospívajícími a dospělými, kde se setkáváme s tématy jako stres, úzkosti, deprese, vztahy, sebehodnota či školní a rodinné prostředí.

Volný čas trávím nejraději v přírodě nebo s rodinou a přáteli u kávy a dobrého jídla.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji