Luna
terapeutka

Mgr. Kateřina Potyszová

Jsem terapeut, krizový intervent a dlouhodobě pracuji na poli základního i aplikovaného sexuologického výzkumu. Aktuálně jsem frekventantkou dlouhodobého výcviku v kognitivně behaviorální terapii (IKBT) a pravidelně se účastním individuální i skupinové odborné supervize. Vystudovala jsem obecnou antropologii na Univerzitě Karlově se zaměřením na evoluční psychologii, ve které si nyní dodělávám doktorské studium. Taktéž jsem absolventkou komplexního výcviku krizové intervence, motivačních rozhovorů a dalších dílčích specializovaných výcviků, zejména v oblasti vztahů.

Svou profesní kariéru jsem započala po ukončení magisterského studia, kde jsem se věnovala převážně základnímu výzkumu v oblasti sexuologie a partnerských vztahů. V posledních pěti letech se pak zaměřuji na aplikovaný výzkum, kde jsem nasbírala mimo jiné zkušenosti s klienty se sexuologickou a partnerskou tématikou, která mě profesně velice zajímá. Absolvovala jsem několik zahraničních i českých odborných stáží v psychiatrických nemocnicích, v sociálních službách, ale i ve vězeňství (např. Francie, Španělsko, UK, Švédsko, Německo). Mám zkušenost s lektorováním a jsem spoluautorka a lektorka MPSV certifikovaného vzdělávání v oblastí parafilií a problematického sexuálního chování. Také jsem členkou několika odborných organizací a pravidelně se aktivně účastním českých i zahraničních odborných konferencí.

Od roku 2015 pracuji v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) v rámci Centra sexuálního zdraví a prevence. V současné době zde působím na několika projektech a pozicích; terapeut, krizový intervent, supervizor krizové linky SexHelp, odborný garant EU projektu STOP-CSAM. Dále se podílím na sestavování nových terapeutických programů v rámci vězeňství ČR a projektech se zaměřením na systémové změny v rámci ochranného sexuologického léčení.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji