Luna
psycholožka

Mgr. Simona Šlesariková

Jsem psycholožka ve zdravotnictví zařazena do specializačního vzdělávání v oboru
Klinická psychologie a od roku 2021 frekventantka komplexního psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V průběhu studia jsem absolvovala řadu klinických stáží převážně na psychiatrii. Kromě stáží mám i zkušenost s dobrovolnictvím v oblasti závislostí, psychiatrie a osobní asistence. 

Má profesní dráha začala po ukončení studia v roce 2020 prací v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov na oddělení závislostí. Věnovala jsem se individuální podpůrné psychoterapii a také skupinové psychoterapii v rámci denního stacionáře. V současnosti pracuji v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích, kde působím na různých odděleních. Mám za sebou ochranné léčby mužských závislostí a psychoterapii závislostí. Aktuálně jsem na akutním příjmu mužském a ženském a částečně na gerontopsychiatrii.

Jsem absolventkou výcviku v Kompletní krizové intervenci, Motivačních rozhovorů, Psychoterapeutických intervencí u psychóz a kurzu v diagnostické metodě Rorschach. Aktuálně navštěvuji kurz Vývojová psychopatologie, kurz v diagnostické metodě MMPI-II a nadále se kontinuálně vzdělávám. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji