Luna
psycholog

Mgr. Václav Hejný

Jsem psycholog a psychoterapeut ve výcviku. Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii. Ve své práci se soustředím na zvědomění a porozumění klientových prožitků a přesvědčení. Mou snahou je, aby si klient mohl svobodněji určovat svůj život a přijal se takový, jaký je. Svou práci pravidelně superviduji.

Mám zkušenosti s prací s adolescenty v rámci docházkového stacionáře na psychiatrii jako stážista a následně jako psycholog. Dva roky jsem vedl psychoterapeutickou skupinu pro dospělé. Tři roky poskytuji individuální psychoterapii v Terapeutickém přístavu. Též pracuji ve Fokus Praha, kde vedu skupiny formou dialekticko-behaviorální terapie.

Vzdělání

Vystudoval jsem psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2021).

Studuji filosofii na FF UK v Praze.

Jsem frekventant psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku v závěrečné supervizní části.

Absolvoval jsem dvouletý seminář výkladu snů daseinanalytickou metodou (2021).

Jsem frekventant kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji