Luna
psycholog

Mgr. Václav Hejný

Jsem psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut ve výcviku. Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii. Ve své práci se soustředím na zvědomění a porozumění klientových prožitků a myšlenek. Mou snahou je, aby si klient mohl svobodněji určovat svůj život a přijal se takový, jaký je. Svou práci pravidelně superviduji.

Pracuji jako psycholog v Centru duševní rehabilitace v Berouně, v Centru duševního zdraví pro Prahu 9 a v Terapeutickem přístavu. Mám zkušenosti se stacionární péčí o adolescenty a skupinové dialekticko-behaviorální terapie pro lidi s hraniční poruchou osobnosti. Vyučuji na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Vzdělání

Vystudoval jsem psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2021).

Studuji filosofii na FF UK v Praze.

Jsem frekventant psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku v závěrečné supervizní části.

Absolvoval jsem dvouletý seminář výkladu snů daseinanalytickou metodou (2021).

Absolvoval jsem kurz Psycholog ve zdravotnictví (2024).

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji