Luna
Spoluzakladatelka a psycholožka

Mgr. Natálie Manová

Jsem psycholožka ve zdravotnictví a frekventantka psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku

Ve své práci jsem se od začátku chtěla věnovat především dětem a dospívajícím, a proto jsem už během studia zaměřila své stáže tímto směrem. Absolvovala jsem více než roční praxi v Denním stacionáři pro adolescenty při Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice. Zkušenosti jsem dál sbírala také v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Rodinné poradně These nebo při docházení na dětskou psychoterapeutickou skupinu pod vedením doc. Balcara na Klinice Eset. Po dokončení studia jsem se stala součástí týmu v Olivově dětské léčebně, kde jsem měla možnost lépe poznat děti s psychosomatickými potížemi.

Aktuálně pracuji také jako psycholožka a terapeutka v psychoterapeutickém centru v Praze, zaměřeném na včasnou pomoc dospívajícím a mladým dospělým.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji