Luna
Spoluzakladatelka a psycholožka

Mgr. Natálie Manová

Jsem psycholožka ve zdravotnictví a frekventantka psychodynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku v závěrečné supervizní části. 

Ve své práci jsem se od začátku chtěla věnovat především dětem a dospívajícím, a proto jsem už během studia zaměřila své stáže i tímto směrem. Absolvovala jsem více než roční praxi v Denním stacionáři pro adolescenty při Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, velmi přínosné pro mě bylo i docházení na dětskou psychoterapeutickou skupinu pod vedením doc. Balcara na Klinice Eset. Zároveň jsem sbírala zkušenosti i s psychickými potížemi u dospělých v Psychiatrické nemocnici Bohnice nebo v Rodinné poradně These. Část magisterského programu jsem strávila na Sigmund Freud Universitat ve Vídni, kde jsem se dostala do bližšího kontaktu s psychoterapií v anglickém jazyce.
Po dokončení studia jsem se stala součástí týmu v Olivově dětské léčebně, kde jsem měla možnost lépe poznat děti s psychosomatickými potížemi.
Absolvovala jsem kurz Mindfulness-based Stress Reduction a prvky mindfulness (všímavosti) ráda uplatňuji i ve své terapeutické práci. Trénink a rozvoj všímavosti považuji za důležitý pilíř budování odolnosti vůči stresu, opakujícím se myšlenkám i nepříjemným emočním stavům.
Momentálně absolvuji dvouletý výcvik ve výkladu snů z pohledu daseinsanalýzy, ve kterém se soustředíme na nezkreslování významu snu vnějšími okolnostmi a hledáním teoretických schémat.

Jsem zařazena do specializačního vzdělávání (předatestační přípravy) v oboru klinická psychologie (IPVZ).

Aktuálně pracuji také jako psycholožka a terapeutka v psychoterapeutickém centru Nákel v Praze, zaměřeném na včasnou pomoc dospívajícím a mladým dospělým.

Luna
© Klinika Luna. Pomáháme najít balanc.
Zásady práce s osobními údaji